Matchpods privacybeleid (Engels)

Bij Matchpods is uw privacy onze prioriteit. Wij verwerken alleen noodzakelijke gegevens om onze dienstverlening te verbeteren en de informatie die wij verzamelen over uw gebruik van onze diensten zorgvuldig te beveiligen. Wij beloven dat wij uw gegevens niet aan derden zullen verstrekken voor commerci├źle exploitatie.

Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van onze website en de dienstverlening van Buyeroom Ecommerce. De ingangsdatum van deze voorwaarden was op 13/03/2023. Met de publicatie van een nieuwere versie zijn alle voorgaande versies verouderd. Dit privacybeleid beschrijft de gegevens die we over u verzamelen, de doeleinden en de omstandigheden waaronder we deze gegevens met derden kunnen delen. We verduidelijken verder hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en omschrijven uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via de contactgegevens aan het einde van dit beleid.

Informatie over gegevensverwerking

In de volgende details wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verwerken, de opslaglocatie ervan, onze beveiligingsmaatregelen en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webshopsoftware

Wij hebben onze webshop ontwikkeld met behulp van WooCommerce software. Persoonlijke gegevens die u verstrekt voor onze diensten worden gedeeld met WooCommerce, met de zekerheid dat deze niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt. WooCommerce is door onze overeenkomst verplicht om beveiligingsmaatregelen af te dwingen, zoals SSL-codering en een streng wachtwoordbeleid. WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Zij kunnen deze gegevens binnen hun groep delen ter verbetering van de dienstverlening.

Web hosting

Wij hebben Siteground gekozen als onze webhostingprovider. De persoonlijke gegevens die u verstrekt voor onze diensten worden gedeeld met Siteground voor technische ondersteuning, en zij zullen uw gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken. Onze overeenkomst verplicht Siteground om passende beveiligingsmaatregelen af te dwingen, waaronder SSL-codering en regelmatige back-ups om gegevensverlies te voorkomen.

Dataveiligheid

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens te voorkomen. Deze maatregelen omvatten SSL-codering, een streng wachtwoordbeleid en regelmatige back-ups om gegevensverlies te voorkomen.

Betalingsverwerkers

Voor het afhandelen van betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt voor transacties uw naam, adres, woongegevens en betaalgegevens (bankrekening- of creditcardnummer). Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en kan geanonimiseerde gegevens delen met derden om hun dienstverlening te verbeteren. Alle gegevensbeschermingsmaatregelen strekken zich uit tot alle derde partijen die betrokken zijn bij de diensten van Mollie.

Verzending en logistiek

Voor de bezorging van bestellingen maken wij gebruik van de diensten van PostNL, DHL, UPS en GLS. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens alleen met deze bedrijven met als enige doel het uitvoeren van de overeenkomst. Als zij gebruik maken van onderaannemers, worden uw gegevens voor hetzelfde doel met hen gedeeld.

Facturatie en boekhouding

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van eBoekhouden. Zij verwerken uw naam, adres, woongegevens en bestelgegevens voor het beheer van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, en eBoekhouden is verplicht tot geheimhouding en gebruikt uw gegevens alleen voor de aangegeven doeleinden.

Externe verkoopkanalen

Een deel van onze producten verkopen wij via externe platforms zoals Bol.com, Marktplaats.nl, Beslist.nl en VidaXL. Wanneer u via deze platforms een bestelling plaatst, delen zij uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het leveren van onze diensten, waardoor het verwerkingsdoel direct verband houdt met de opdracht die u ons geeft. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing. Als wij in de toekomst contact met u willen opnemen voor andere doeleinden dan de door u gevraagde dienst, zullen wij hiervoor expliciet toestemming vragen. Wij delen uw gegevens niet met derden, behoudens het nakomen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Alle derden zijn gebonden aan geheimhouding via overeenkomsten of wettelijke verplichtingen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die onze website automatisch verzamelt, worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens, inclusief uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, worden niet geclassificeerd als persoonlijke gegevens.

Rechten van betrokkenen

U behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken en deze over te dragen. U beschikt tevens over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris. Wij beloven binnen 30 dagen te reageren. Als u vermoedt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Cookies

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers te monitoren en te rapporteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens en worden niet gebruikt voor andere Google-diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina is altijd de meest recente versie beschikbaar. Als er wijzigingen zijn die van invloed zijn op de verwerking van reeds verzamelde gegevens, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens

Buyeroom E-commerce

Van Randerodestraat 47, 5282 XH, Boxtel (Geen bezoekadres)

E-mail: info@matchpods.nl

KVK: 74730142